Månadsarkiv: december 2015

Sveket mot barnen

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990. Där stadgas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Samma princip kommer till uttryck i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Av stadgan liksom av Europakonventionen följer vidare … Läs mer

Publicerat i Uncategorized