Biden och Harris inger hopp för mänskliga rättigheter

Dödsstraff är barbariskt och hör inte hemma i en civiliserad demokratisk rättsstat. Bara i USA har 160 personer som dömts till döden senare frikänts. 

Det är därför mycket glädjande att konstatera att USAs kommande president Joe Biden har utlovat att han ska avskaffa det federala dödsstraffet i USA och ersätta det med livstids fängelse. Han har vidare lovat att verka för att motsvarande åtgärder även genomförs på delstatsnivå. Kamala Harris, tidigare åklagare , har i likhet med president Carters vicepresident Walter Mondale, också han åklagare, alltid varit en uttalad dödsstraffsmotståndare. Hon förband sig när hon kandiderade till posten som distriktsåklagare i San Francisco att aldrig yrka på dödsstraff. I sin kampanjplattform inför presidentvalet förklarade hon att hon skulle verka för ett moratorium för federala avrättningar.

Joe Biden och Kamala Harris skiljer sig väsentligt från Trumpadministationen, som bland annat återupptog de federala avrättningarna, efter ett uppehåll som varat sedan 2003. Därefter har den amerikanska federala regeringen hunnit avrätta sju fångar. Detta är bedrövligt.

Man kan lätt förena sig med de som känner tillförsikt inför nästkommande amerikanska presidentskap.