Månadsarkiv: februari 2012

Generell tredjemansrevision oproportionelig pga advokatsekretessen

Högsta förvaltningsdomstolen har idag i det s.k. SEB – målet (mål nr 7066-10) fastslagit att ”Skatteverkets beslut om generell tredjemansrevision, med hänsyn till den vikt som måste tillmätas den enskildes möjlighet att i skydd av advokaters tystnadsplikt söka råd och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Domaren och advokaten behöver varandra

Advokater och domare har förstås mycket gemensamt. Såväl domaryrket som advokatyrket är professioner med anor långt tillbaka i tiden.  Båda yrkena är reglerade i lag.  Men inte bara det. Vi lever i en ständig symbios med varandra. I många länder … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Om tvångsmedel, övervakning och kontroll

Polisen får ibland oförskyllt klä skott för allehanda tillkortakommanden i samhället. Ansvaret vilar ofta i lika stor utsträckning på politikerna. När det gäller Malmö är det uppenbart att sociala faktorer spelar en central roll. Där är rättsväsendets ansvar stort när … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer