Om ”ansvarslöshet och oanständighet” i debatten

Smålandspostens ledare den 31 juli bär rubriken ”Anne Ramberg har fel”. I texten görs felaktigt gällande att jag jämför finlandsfrivilliga med jihadister och att jag därmed gör mig skyldig till en grav förvanskning av historien. Renate Larsson twittrar samma dag: ”Advokatsamfundets GS sprider myter att finlandsfrivilliga har likheter med jihadister. Ansvarslöst och oanständigt.”

Dessa påståenden är helt grundlösa och befängda. Om det beror på att författaren inte förstått vad jag skrivit i ämnet eller om hon medvetet misstolkar innehållet i mina blogginlägg vet jag inte. Förklaringen är ointressant, men skrivsättet inte desto mindre missvisande.

Jag har givetvis aldrig likställt de tiotusen svenskar som mycket berömvärt stred för Finlands sak med de jihadister som reser till Syrien för att delta i ISIS terrorverksamhet. Vad jag har pekat på är den svårighet som lagstiftaren står inför när man ska kriminalisera deltagande i terrororganisationers väpnade konflikter utomlands, en utmaning som tydligt framgår inte minst av regeringens tilläggsdirektiv till den utredning som har att analysera om en utvidgad kriminalisering krävs eller ej.

Sverige har nämligen redan idag goda möjligheter att lagföra personer som deltar i väpnade konflikter utomlands för brott som dessa begår. Detta följer av lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, samt lagen om straff för terroristbrott. Den stora utmaningen är att skapa en effektiv lagstiftning med upprätthållande av rättsstatens grundläggande krav som inte träffar de goda krafterna som vi vill värna. Att som Smålandstidningens ledare uttryckligen gör, dessutom anklaga Advokatsamfundet och mig för att vilja ursäkta folkmord och våldtäkt, är både ansvarslöst och oanständigt.

Som framgår av mina blogginlägg är min poäng den motsatta. Nämligen att vi inte ska riskera att kriminalisera de goda krafterna i samhället, till vilka de som åkte till Finland hörde. Renate Larssen har förmodligen tyvärr inte förstått den poängen. Det vore dock hederligt om ledarsidan på Smålandstidningen iakttog saklighet när den redovisar vad andra sagt i en svår och angelägen rättsstatsfrga.

Ovanstående svar är enligt uppgift intaget i dagens papperstidning. Jag har dock inte kunnat återfinna det i nätupplagan och heller inte fått något svar varför. Vilket möjligen kan förvåna! Eftersom Renate Larssen aktivt fört debatten på nätet  publicerar jag därför denna text också på denna blogg.