”Advokater som tjänar pengar på de ensamkommande”

Detta är överskriften på länken till en artikel på tankesmedjan Timbros hemsida. Timbro ska långsiktigt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. Tankesmedjan uppbär sedan 2003 anslag från Svensk Näringsliv.

Påannonseringen lyder: ”De ensamkommande flyktingbarn som visat sig vara över 18 har kostat skattebetalarna 11 miljarder kronor – men vinnarna har inte varit de ensamkommande. Istället har pengarna försvunnit ned i advokatfickor, gått till gode män och, framför allt, spenderats på boende anpassade efter ett barns behov, när många boende i själva verket varit vuxna.” Väl inne på hemsidan är rubriken ”Välfärdens Guldgrävare del 4. Follow the Money”.

Det finns mycket att säga om detta epos. Från sakliga utgångspunkter förtjänar det alls inte någon uppmärksamhet. Sakligheten lyser med sin frånvaro. Hemvisten är i det perspektivet papperskorgen. Bristen på kunskap må möjligen vara förlåten. Det som är stötande är den totala avsaknaden av relevant analys kombinerat med en närmast ohederlig retorik. Artikelns budskap bekymrar mig. Möjligen, därför att avsändaren utger sig från att vara en seriös intellektuell tankesmedja. Men, artikeln vänder sig till andra än sådana med intellektuella intressen. Den vänder sig snarare till en populistisk och oinformerad publik. Den åberopar, symptomatiskt nog, till stöd för sin tes en moderat riksdagsman med omvittnat dåligt omdöme. Valrörelsen synes utöva dåligt inflytande på mången.

De flesta som kommer till Sverige och söker skydd är från Syrien. Kriget i Syrien har pågått i sju år. Mer än hälften av befolkningen, ca 11,5 miljoner människor, är på flykt. De flesta tas om hand i grannländerna, oftast i extrem fattigdom. Samtidigt som miljoner lämnade sitt land under förra året återvände över en halv miljon människor. Kriget i Syrien har idag pågått längre än Andra världskriget.

FNs Flyktinkommissariat, UNHCR, är nog den viktigaste organisationen som bedriver ett omfattande hjälparbete i Syrien. Det handlar om allt från nödhjälp till sjukvård, bostad och utbildningsstöd. Detta arbete är nödvändigt och förtjänt av allt vårt stöd. Jag är stolt över alla som är beredda att hjälpa alla de miljoner flyktingar som idag finns. Det inbegriper de advokater som med nit och omsorg väljer, att trots betydande uppoffringar, företräda människor på flykt. Unga som gamla. Advokater som åtar sig asylärenden har ett synnerligen svårt uppdrag. Därtill agerar de sedan lång tid bank åt staten. Vissa har fått vänta upp till ett år för att få betalt. Det är givetvis inte godtagbart. Advokater tjänar inte pengar på ensamkommande. Verkligheten är den att de får dåligt och sent betalt för sitt arbete. Att Timbros skribenter inte förefaller gilla grundläggande rättsstatliga principer är ett annat bekymmer.

Avslutningsvis skulle jag vilja rekommendera alla dem som låter sig luras av usel retorik att läsa UNHCRs chefstalesperson Melissa Flemings bok ”Doaas Flykt till Sverige Hopp”.

Doaa, en ung kvinna, flydde från Syrien till Sverige. Hon riskerade sitt liv på Medelhavet, där båten hon färdades i efter fyra dagar avsiktligt blev sänkt av en annan båt. Hon överlevde, knappt simkunnig, under flera dagar med en endast en simring runt midjan med två främmande små flickor som klämtade sig fast vid hennes hals. Hon kämpade för dem. Hon överlevde. Det gjorde också de mycket små barnen. Ett av dem dog dock bara efter några timmar i säkerhet. Idag lever Doaa i Sverige tillsammans med sina föräldrar och tre av sina syskon. Jag fick förmånen att träffa henne i samband med ett evenemang på Dramaten. Inför alla svarade hon med fast stämma att hennes dröm var att bli advokat.

5 reaktioner till “”Advokater som tjänar pengar på de ensamkommande”

 1. Först pekar du på bristande fakta hos tankesmedjan, sedan påstår du själv saker om anlända flyktingars nationalitet som är rent felaktiga. Sedan presenterar du en snyfthistoria om en kvinna på flykt, när det är nästan bara män som kommer hit. I Sverige hade vi sagt kvinnor och barn först, men i Mellanöstern verkar det vara tvärtom.

  Historien om Doaa är tragisk. Vi borde enbart ha tagit emot kvinnor, flickor och små pojkar, då hade integrationen gått smärtfritt.

  Alla förstår att advokater profiterar på lidandet. När du säger ”dåligt betalt” så är inte det vad en vanlig svensk kallar dåligt betalt. Ni hade inte gjort det om ni inte tjänade på det, ni är inga välgörare.

 2. Det är fint och humant att du vill att alla som behöver skydd i världen ska få det hos oss i Sverige. Jag anser dock att du som representant för Advokatsamfundet och offentlig person ska tala sanning i dina inlägg. De asylsökande från Syrien är den största gruppen, 2015 var 31% av samtliga asylsökande från Syrien, 2013-2014 ca 30% och 2016 och 2017 var de ca 18%.

 3. Så du menar att Timbro inte har faktastöd för sina påståenden. Och så anför du inte ett enda motfakta utan en serie nedsättande värdeomdömen. Intressant argumentationsteknik. Hade du inga motfakta? Vilka av Timbros källor var fel? Det är ju en ur argumentationsanalytisk synvinkel helt usel kommentar du lämnat.

  Därtill: Ditt exempel är irrelevant. Det handlar om andra typer av fall än de Timbro skriver om. Du tar upp ett enstaka tragiskt fall av en uppenbar flykting. De skriver om en grupp av personer som lämnat en trygg tillvaro för att söka sig ett bättre liv. Personer som inte har flyktingstatus. Personer som, om vi tillämpat Dublinförordningen, inte ens haft rätt att söka asyl i Sverige och som efter den prövning som trots det förekommit befunnits sakna flyktingskäl.

  Har du ingen skam i kroppen? Jag är advokat och betackar mig för att du i mitt namn för fram den typ av ohederlig argumentation som du gör. Du hade fått underkänt på kursen i argumentationsanalys i Lund när jag läste med den metodiken!

 4. Bra skrivet. Det som har avvikande åsikter har rätt till dem om de inte bryter mot svensk och internationell rätt. Sverige har en särskild plikt och möjlighet hjälpa. Vi har haft fred så länge man kan minnas. Vi har ett exempellöst väldstånd. Förmåga hjälpa som inte påverkar det. Snarare tvärtom. Vi har inte tillräckligt med människor att ta hand om särskilt en åldrande befokning och ökande krav på sjukvård, omsorg och äldrebostäder. Och för utveckling av Samhälle och näringsliv. I stort och smått. Men Ni behöver inte vara rädda. De kommer att hjälpa Er även om Ni skulle vara emot dem. Vi talar om många unga som med kraft och engagemang vill växa in i Sverige och utföra storverk. För oss. Tänkt till. Tänk efter. Ta fram klokskap och medmänsklighet. Tänk på att en så avog inställning mot de som strax blir medborgare inte kommer att tillskrivas Er som något positivt av Era barn och barnbarn. Det blir tråkiga minnen som följer Er generation in och ut. Även om de inte säger något nu, för att undvika ett tråkigt oklokt ämne.

Kommentarer är stängda.