Advokatsamfundet har fått nya hemsidor

Advokatsamfundets hemsidor är nya. Vi lanserar också en helt ny webbplats, som vänder sig till den rättssökande allmänheten. Advokatjouren är en webbplats där allmänheten får information om advokater och advokattjänster. Den innehåller sökfunktioner för att hitta rätt advokat i Sverige och Europa. Advokatjouren ger råd vad man ska tänka på inför mötet med en advokat. Vidare finns upplysningar om advokatens skyldigheter och vad en klient kan göra vid missnöje med advokatens utförande av uppdraget. På Advokatjouren finns också artiklar om vardagsjuridik. Från och med i höst kommer den också innehålla en möjlighet att ställa frågor till advokat inom ett flertal områden. Advokatjouren kommer även att kompletteras med ytterligare innehåll.

På Advokatjouren finns även information om olika projekt som Advokatsamfundet driver. Vi kommer t.ex. några gånger under hösten att anordna öppet hus på Advokatsamfundets kansli, för asylsökande och de som erhållit uppehållstillstånd, i syfte att lämna information om asylfrågor m.m. Vi kommer också att starta med en månatlig kostnadsfri föreläsningsserie i aktuella rättspolitiska frågor, dit allmänheten är inbjuden.

Tidskriften Advokaten kan numera läsas dels i form av webbartiklar på webben, dels som blädderbar tidning på skärmen.

En viktig nyhet är att webbsidornas utseende anpassar sig beroende på om man ser dem i en vanlig dator med stor skärm, på en läsplatta eller i en mobiltelefon.

Jag hoppas att alla som besöker våra nya hemsidor kommer uppskatta såväl innehåll som form. Sökmöjligheterna på de nya webbplatserna är avsevärt förbättrade och gör det enkelt att snabbt hitta rätt information.