Om att diskriminera romer

Romer utsätts för omfattande diskriminering i hela Europa, inklusive Sverige. De fråntas sina mänskliga rättigheter. Därför är språket och sättet man talar om romer viktigt. Därför är det inte i sin ordning att oreflekterat eller medvetet referera till fördomar om dem man kallat främling eller Zigenare.

Romerna är en av Europas äldsta minoriteter. Man beräknar att mer än 500 000 romer mördades under andra världskriget. Dessa övergrepp har inte fått den uppmärksamhet som illdåden förtjänar.

Det finns idag närmare 12 miljoner romer i Europa. De diskrimineras alltjämt. I vissa länder värre än andra. Sverige är inget undantag.

Polisen i Skåne upprättade för några år sedan ett register med 4 700 romer, varav många var barn. Vissa avlidna. Kartläggning av romer är dock inte något nytt. Det har förekommit under hela 1900-talet. För att inte tala om den utbredda steriliseringsverksamhet som utfördes mot romer under 1900-talet. Romerna hade heller inte rätt till mödrahjälp. Om sådan gavs villkorades den av sterilisering. Romska barn tvångsomhändertogs utan rättslig grund. Romerna var då som nu ofta rättslösa.

Romer är erkända som nationell minoritet. Detta till trots har Sverige inte förmått ge romerna upprättelse, trots vitboken från 2014 och ett antal utredningar.

Den senaste i raden är den slutrapport som regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare avlämnade nyligen. I den rapporten avråds bl.a. kommuner att erbjuda skolgång, boende och bistånd. I rapporten avråds även enskilda att ge pengar till tiggarna. Rapporten är enligt min mening behäftad med allvarliga brister och fel. Slutsatserna torde vidare strida mot våra internationella åtaganden. Icke dessto mindre ligger den till grund för hur många kommuner idag agerar. Det är oroväckande.

Hatbrotten mot romer upprepas dagligen. Närmare hälften av Diskrimineringsombudsmannens domar och förlikningar, när det gäller bostadsdiskriminering, lär röra romer. Attackerna mot romska EU- migranter är vanliga. De är inte bara vidriga. De är ovärdiga ett land som Sverige.

Alliansregeringen inledde en satsning för att stärka romernas rättigheter. Den fullföljs av den sittande regeringen. Det är bra. Satsningar görs bl.a. För att i skolan hindra fördomar att få fäste. Men det torde krävas mer. Ett läsvärt tips är skriften ”Har Sveriges romer fått upprättelse?” Utgiven av Fonden för Mänskliga Rättigheter. Den innehåller tänkvärda förslag till upprättelse.

Man kan inte i dessa tider låta bli att erinra sig att Sverige inte tillät romer att resa in i landet under åren 1914-1954. Romer ansågs vara en samhällsfara och avvisades vid gränsen. Historien upprepar sig, även om vi idag inte kan stoppa EU medborgare. Men vi kan stoppa andra.