Om ”ansvarslöshet och oanständighet” i debatten

Smålandspostens ledare den 31 juli bär rubriken ”Anne Ramberg har fel”. I texten görs felaktigt gällande att jag jämför finlandsfrivilliga med jihadister och att jag därmed gör mig skyldig till en grav förvanskning av historien. Renate Larsson twittrar samma dag: ”Advokatsamfundets GS sprider myter att finlandsfrivilliga har likheter med jihadister. Ansvarslöst och oanständigt.”

Dessa påståenden är helt grundlösa och befängda. Om det beror på att författaren inte förstått vad jag skrivit i ämnet eller om hon medvetet misstolkar innehållet i mina blogginlägg vet jag inte. Förklaringen är ointressant, men skrivsättet inte desto mindre missvisande.

Jag har givetvis aldrig likställt de tiotusen svenskar som mycket berömvärt stred för Finlands sak med de jihadister som reser till Syrien för att delta i ISIS terrorverksamhet. Vad jag har pekat på är den svårighet som lagstiftaren står inför när man ska kriminalisera deltagande i terrororganisationers väpnade konflikter utomlands, en utmaning som tydligt framgår inte minst av regeringens tilläggsdirektiv till den utredning som har att analysera om en utvidgad kriminalisering krävs eller ej.

Sverige har nämligen redan idag goda möjligheter att lagföra personer som deltar i väpnade konflikter utomlands för brott som dessa begår. Detta följer av lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, samt lagen om straff för terroristbrott. Den stora utmaningen är att skapa en effektiv lagstiftning med upprätthållande av rättsstatens grundläggande krav som inte träffar de goda krafterna som vi vill värna. Att som Smålandstidningens ledare uttryckligen gör, dessutom anklaga Advokatsamfundet och mig för att vilja ursäkta folkmord och våldtäkt, är både ansvarslöst och oanständigt.

Som framgår av mina blogginlägg är min poäng den motsatta. Nämligen att vi inte ska riskera att kriminalisera de goda krafterna i samhället, till vilka de som åkte till Finland hörde. Renate Larssen har förmodligen tyvärr inte förstått den poängen. Det vore dock hederligt om ledarsidan på Smålandstidningen iakttog saklighet när den redovisar vad andra sagt i en svår och angelägen rättsstatsfrga.

Ovanstående svar är enligt uppgift intaget i dagens papperstidning. Jag har dock inte kunnat återfinna det i nätupplagan och heller inte fått något svar varför. Vilket möjligen kan förvåna! Eftersom Renate Larssen aktivt fört debatten på nätet  publicerar jag därför denna text också på denna blogg.

2 reaktioner till “Om ”ansvarslöshet och oanständighet” i debatten

  1. Reblogga detta på Tankar i natten och kommenterade:
    Jag rebloggar ett tredje inlägg av Anne Ramberg. Jag förstår inte varför debattörer och ledarskribenter inte vill svara på de frågor Anne Ramberg ställer. Jag tar ett längre citat ur ett tidigare inlägg. Alla som anser det var lätt att lagstifta borde ju kunna svara på frågorna.

    ”Terroristlagstiftning är komplicerad. De frågor lagstiftaren och rättstillämparen har att överväga är många. Vad är terrorism? Hur definieras en terrorist? Vad skiljer en frihetskämpe (som vi gillar) från en terrorist (som vi inte gillar)? Vad skiljer en beväpnad krigare från en terrorist? Terrorbrott kan, enligt gällande svensk rätt vara allt från en enkel skadegörelse till ett massmord. Avgörande för brottsrubriceringen är det politiska syftet. Ska det vara brottsligt att åka och strida för ISIS men inte för kurdernas eller för Ukrainas sak? Och hur skulle vi betrakta de svenskar som under det senaste världskriget åkte till Finland för att slåss mot ryssen eller till Spanien under inbördeskriget där? Och nog måste de som under apartheidtiden stödde ANC i Sydafrika med detta synsätt kunna betraktas som straffbara terroristsupporters? Som vanligt jäklas verkligheten, juridiken och grundläggande principer med den som vill åstadkomma raska förändringar i brottsbekämpningen.”

    Eller är det som jag misstänker, att många vill att den allmänna opinionen och ledarskribenter som ska avgöra vad som är lagligt eller olagligt. Fortsätt ditt goda arbete Anne Ramberg!

  2. Det blir nog så att jag rebloggar även det här inlägget! Jag får känslan av att en del av de som polemisat mot dina inlägg, anser det tillräckligt att den allmänna opinionen av gör vad som är terrorism och vilka som är terrorister.
    Du argumenterar sakligt, men snart är det väl en allmän sanning att du nog är terroristkramare.

Kommentarer är stängda.