Om att misstänkliggöra småföretagare

SVT nyheter har idag ett inslag om advokater och revisorer som ska sändas i Rapport och Aktuellt. Detta marknadsförs på SVT Nyheters hemsida under rubriken ”Hundratals bolag skapas för att sänka skatten”. Som exempel anges bland andra Sveriges största advokatbyrå Mannheimer Swartling, som sysselsätter 600 personer, varav ca 400 är jurister. Av dessa är ca 90 delägare.

Man påstås utnyttja vad som sägs vara ett ett kryphål i lagen. Det är dock oklart i vad detta kryphål skulle bestå. Påståendet kräver en förklaring.

Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform eller att äga en andel i ett rörelsedrivande bolag via ett aktiebolag är fullständigt legitimt och har tillämpats under mycket lång tid. Det är inte bara en en av lagstiftaren anvisad väg. Det är också en form som den övervägande delen av alla fria yrkesutövare valt att bedriva sin verksamhet i. Detta gäller artisten, ingenjören, arkitekten, tandläkaren, läkaren, konsulten, cykelhandlarn och slaktaren.

Ett av flera skäl härtill är att aktiebolaget möjliggör för aktieägaren att spara vinstmedel i bolaget. Skattskyldighet inträder, av naturliga skäl, först vid den tidpunkt, som aktieägaren väljer att ta ut överskottet, genom vinstutdelning eller för den delen lön. Lagstiftaren har bestämt att beskattningen efter fem år ska utgå med en lägre skattesats än om vinsten delats ut direkt. Detta syftar till att underlätta småföretagarnas pensionering.

Advokater och revisorer framställs av SVT som moraliskt klandervärda för att de driver och äger sin verksamhet på ett fullt legitimt och vedertaget sätt. Att advokater vidtagit ändringar i ägarstrukturen efter att Anders Borg genomdrivit en sällsynt illa underbyggd ändring av de s.k. 3:12 reglerna är naturligt. Den lagstiftningsändring som Borg mot bättre vetande lotsade genom riksdagen, kritiserades av näst intill samtliga remissinstanser, inklusive Skatteverket. Vidare sågades lagförslaget ”jäms med fotknölarna” av ett ovanligt kritiskt Lagråd. Något som emellertid inte bekymrade vare sig regering eller riksdag.

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte lyssnade på den massiva kritiken mot införande av ett kapitalandelskrav på fyra procent. Det löste nämligen inga problem. Det säkrade inte legitimiteten i skattelagstiftningen och det gav inga pengar till statskassan. Detta om något borde det oberoende public service granska.

SVTs vinkling skulle möjligen kunna förmedla intrycket att de ändrade 3:12 reglerna huvudsakligen berörde advokater och revisorer. Så är dock inte fallet. Det berörde arkitekter, reklambyråer, it – konsulter, ICA handlare och alla medarbetarägda tjänsteföretag.

Brist på saklighet är inte klädsamt i SVT nyheter. Allmänheten har rätt att förlita sig på att public service i sin nyhetsrapportering inte driver vinklad sensationsjournalistik med moraliska förtecken.

Jag har tidigare skrivit om 3:12-reglerna på min blogg i september 2013: ”Mot bättre vetande” och i maj 2013: ”När populism och prestige får styra”.

En reaktion till “Om att misstänkliggöra småföretagare

Kommentarer är stängda.