Sajter som snyltar på offentlighetsprincipen och yttrandefriheten samt kränker enskilda förtjänar inte skydd

I dagarna har en ny sajt etablerat sig på den alltmer vulgära skvallermarknaden. Den erbjuder total insyn i alla lagförda personers domar under de senaste fem åren. Man kan söka på person, företag eller bara genom att klicka på en adress. Samtliga uppgifter som finns registrerade rörande en person återges. Snart kommer också en app att presenteras som möjliggör att det i telefonen visas om man befinner sig i ett område med ”hög närvaro av personer som förekommit i det svenska rättssystemet.” Appen erbjuder bl.a. positionsangivelser för dömda personer, bevakning av postnummer med s.k. push – notiser vid en ny händelse. Detta innebär en ingripande övervakning av personer i ett visst område.

Sajten innebär en smaklös och cynisk exploatering av enskildas privatliv. Den strider mot vedertagna och civiliserade principer om rehabilitering och återanpassning av dömda i samhället. Den riskerar dessutom att leda till att fel person utpekas, att folkdomstolar etableras, att hämnd utverkas, att barn blir mobbade, att människor blir osäkra o.s.v., o.s.v. Jag har redan mottagit förtvivlade mail från personer som avtjänat sina straff, men som nu tror sig riskera att bli uppsagda. Andra är förtvivlade för att kanske bär på en hemlighet som de inte avslöjat för sin familj. Listan kan göras mycket lång. Till detta kommer att alla de offer som varit föremål för olika övergrepp blir identifierade. Interna familjekonflikter och övergrepp på barn säljs mot betalning! Sajten kommer givetvis tillsammans med andra likartade avarter att leda till att ytterligare inskränkningar i öppenheten med åtföljande ökad sekretess införs. Sajten är därför kontraproduktiv om man som företrädarna för sajten påstår, förespråkar öppenhet.

Reglerna om utgivningsbevis innebär att sajten åtnjuter grundlagsskydd, vilket innebär att PUL kan åsidosättas. Det stötande är att sajten härigenom kan hantera personuppgifter utan de normala begränsningar som till och med brottsbekämpande myndigheter är underkastade. Förutsättningen för denna verksamhet är vår väl etablerade och i många stycken unika offentlighetsprincip. Den syftar till att möjliggöra demokratisk insyn och kontroll av myndigheterna, inte av enskilda. Yttrandefriheten syftar till att stärka det demokratiska rättssamhället, inte att förtala enskilda.

En reaktion till “Sajter som snyltar på offentlighetsprincipen och yttrandefriheten samt kränker enskilda förtjänar inte skydd

  1. Vad detta handlar om är offentlighetsprincipen och konstanta försök till urholkningar av denna.

    Vi har offentliga dommar, tycärr har inte staten, man kan kraftigt misstänka med mening från många i ledande positioner, följt med tiden när det gäller den. Den urholkas i takt med att den inte görs teknikneutral.

    Skandalen här är inte att Lexbase gör detta lättåtkomligt. Skandalen är att det krävs att ett privat företag gör det. Staten skulle, om man hade följt andemeningen i offentlighetsprincipen redan gjort detta! Staten borde ha sett till att offentliga uppgifter är smidigt tillgängliga även i ny teknik när den slagit igenom så en stor del av folket använder den. Vilket internet definitivt har.

Kommentarer är stängda.