Ett nytt barnrättscentrum ska utveckla barnrätten!

Vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har inrättats ett Barnrättscentrum. Initiativet har tagits av Juridicums tidigare dekanus professor Said Mahmoudi. Föreståndare för centret är professor Wiveka Warnling Nerep. Centret har till uppgift att bidra till utvecklingen av barnrätten. Detta ska ske genom forskning och forskningsanknuten verksamhet som seminarier och konferenser. Centret ska vara aktivt och verka på ett brett plan. Förutsättningarna är goda då det inom den juridiska fakulteten finns en tradition av framgångsrik forskning när det gäller barnrätt. Även inom andra områden som familjerätt, processrätt, internationell privaträtt och offentlig rätt finns omfattande forskning med anknytning till barnrätt. Ambitionen är att tillvarata och samordna all den forskning och kunskap som finns inom fakulteten och universiteten, såväl inom juridik som inom andra discipliner. Vi ska verka för att lyfta fram barnrättsfrågor i Sverige, Norden och internationellt. Idag har vi haft konstituerande styrelsemöte. Jag är mycket glad och hedrad över att ha blivit utsedd till ordförande i styrelsen för centret.

En reaktion till “Ett nytt barnrättscentrum ska utveckla barnrätten!

Kommentarer är stängda.