Tjallare måste användas med omsorg

För dem som såg gårdagens TV-program och dagens artikel i DN om polisens arbetsmetoder finns det skäl att påminna om det särskilda yttrande som Advokatsamfundets tidigare ordförande Tomas Nilsson skrev i Polismetodutredningen(SOU 2010:103) och som tydligt framför starka invändningar mot användandet av enskilda i infiltrationssammanhang (s 405 -408). Däremot kan man inte över hela linjen förbjuda användandet av tjallare, tipsare m.m.  Det vore inte realistiskt. Det har alltid förekommit men måste förstås användas med omsorg om den som lämnar informationen. Givetvis får inte partsinsynen undantas. Advokatsamfundets remissvar instämde också i Tomas Nilssons särskilda yttrande.

Läs Advokatsamfundets remissvar!

Läs Tomas Nilssons särskilda yttrande!