Att rakryggat ta debatten

Tillbaka på kontoret efter två intensiva dagar av konstruktiva styrelse- och fullmäktigemöten. Också denna vecka har kommit att präglas av den från vissa ledamöter högljutt framförda kritiken mot mina uttalanden i anledning av medias hantering av uppgifter lämnade av kriminella. Det känns givetvis tillfredsställande att såväl Advokatsamfundets ordförande häromdagen, liksom en enig styrelse igår konstaterat att det inte finns anledning att kritisera mig och att styrelsen har fortsatt fullt förtroende för mig.  På dagens fullmäktigemöte var denna fråga inte föremål för diskussion mer än att många uttryckte sitt starka stöd för att jag agerat. Möjligen hade det varit mer rakryggat av de ledamöter som nu har valt media som sin plattform om de också hade kommit till samfundets årsmöte idag och framfört kritiken och tagit debatten. Men, de uteblev.

13 reaktioner till “Att rakryggat ta debatten

 1. Jag skulle vilja ödmjukt uppmana Anne Ramberg att ta till sig av kritiken och reflektera över om hennes förvåning inför allmänhetens reaktion säger något om henne själv, inte samfundet.

 2. Jag vill dock tillägga att Anne Ramberg i övrigt förtjänar såväl advokatsamfundets som allmänhetens stora förtroende. Jag beundrar Anne Rambergs kompetens och klarsynthet i synnerhet när när det gäller integritetsfrågor och kamp för att lyfta fram humanjuridiken. I dessa avseenden har jag varit mycket positiv till att hon är en av de få inom rättsväsendet som vågar yttra sig med tydlighet. Det är därför så svårt att förstå hur denna förnuftiga person kunde göra ett sådant plumt felsteg när det gäller kritiken mot kungahuset. Jag vill därför återigen ödmjukat uppmana Anne Ramberg att ta till sig av kritiken och reflektera över om hennes förvåning inför allmänhetens reaktion säger något om advokatsamfundet. Kanske kan det komma någonting gott ur detta trots allt och leda till en positiv förändring.

 3. Det är anmärkningsvärt att Anne Ramberg påstår att det endast är ett tiotal av samtliga advokater som står bakom den kritik som riktats mot henne. Vilken grund har Anne Ramberg för detta påstående? Kritiken bubblar bland oss advokater. Beträffande det olämpliga i att företrädaren för Sveriges advokatsamfund överhuvudtaget uttalar sig beträffande den kritik som riktats mot kungahuset och därtill att hon uttalar sig på ett sätt som saknar både rim och reson till försvar för kungahuset. Anne Ramberg har inte tänkt på att samma argument gör sig gällande beträffande advokatsamfundet som beträffande statsskicket. Det är en organisation som uppbär sin legitimitet från allmänheten. Allmänhetens förtroende för advokatsamfundet är på grund av Anne Rambergs försvar för kungahuset starkt hotat. Ett advokatsamfund och en företrädare som redan från allmänhetens sida förknippas med konservatism och snobberi. Det är därför högst beklagligt att vi advokater som inte delar denna konservativa del av samfundet och som gör vad vi kan för att allmänheten ska förstå att advokatverksamhet i själva verket vilar på etiska kärnvärden, få stå till svars för detta . Allmänhetens förtroende för advokatsamfundet måste återupprättas. Detta ansvar åvilar advokatsamfundets ordförande och styrelse om nu inte Anne Ramberg själv förmår att inta en ödmjukare inställning till den kritik som riktats mot henne.

  Nybliven advokat

 4. Ramberg har uppenbart inte en aning om huruvida de omdiskuterade bilderna på kungen är äkta eller inte. Att då som företrädare för hela advokatkåren ta ställning för kungen och mot f.d. kriminella är högst olämpligt. Jag håller helt med Per Samuelsson om att Ramberg antingen bör backa och be om ursäkt för sitt agerande eller avgå. Hon företräder med sitt uttalande varken mig eller – tror jag – särskilt många av de hundratals advokater som dagligen agerar i våra domstolar med ambitionen att försvara rättssäkerheten i vårt land. Billy Butt anser att svenska försvarare är dåliga, jag vet inte med vilken måttstock han mäter. Men faktum är att efter 20 år i rättssalarna kan jag säga att det stora antalet advokater trots hugg och slag från domare, åklagare, media och med ersättningar som inte är högre än en industriarbetares ändå gör sitt bästa. Och detta i regel 12-15 timmar per dag, 6-7 dagar per vecka. Att vi då har en Generalsekreterare som vi avlönar med dryga arvoden, flera miljoner per år, som sticker oss i ryggen känns allt annat än angenämt.

  Christer Karlsson.

 5. Debatten kan fortsätta om rakryggad, och hur maktförhållandet till den 3 de statsmakten media håller på att förändras. Att hänga ut företrädare för makten , företag och personer ofentligt med granskande reportage har länge fungerat mycket effektivt och är bra i en demokrati. Men om media försöker gå ett steg längre och vill skaffa sig en oinskränkt makt genom att hota eller hänga ut meningsmotståndare i media, hör detta absolut inte hemma i en demokrati. Detta leder bara till en slags mediadiktatur. Här har rättsväsendet ett stort ansvar att syna och granska företrädare för media. Varför fälls så få journalister för brott i Sverige? Skulle journalister vara mindre kriminella än den övriga befolkningen? Eller vågar inte rättsväsendet granska journalister? Ta exemplet med den grävande journalisten som har ett avslöjande reportage om ett företag, och som vid möte med företaget
  ebjuds en stor summa pengar att INTE visa reportaget? Skulle det vara ett omöjligt senario i Sverige???
  Nej inte bara rakryggade ORD utan granskande handlingskraft från rättsväsendet av journaliser och media!

 6. Jag tycker det är synd att inte fler ställer upp och försvarar vår statschef och statskick. Tycker det är förfärligt att aftonbladet ger svensk maffia mediautrymme så att dessa kan framföra sina åsikter. Och i samma veva väljer Jan Helin att kritisera kungen för att hans vän kontaktat någon som är underställd vederbörande maffiaboss när han själv uppenbarligen har en nära relation med den samme. Tycker personligen det är klart anmärkningsvärt. Personligen kommer jag aldrig mer att köpa en aftonbladet efter detta drev. Det behövs fler som dig!

 7. Anne Ramberg är sin egen värsta fiende! Hon saknar vad som är kanske den viktigaste egenskap som en person i hennes ställning behöver ha nämligen ”ödmjukhet”. Hon agerar som en snobb! För ett par år sedan mötte jag henne i en debatt i ett SVT producerat samhällsprogram. Där gjorde jag gällande att många svenska advokater utför bristfälliga försvar som ofta föranleder felaktiga domar. Ramberg med samma ”snobbighet” som hon nu demonstrerar, försökte idiotförklara mig, men sanningen är detta: Anne Ramberg har knappast satt sin fot in i en svensk rättssal på senare år varför hon inte har en susning om hur bra eller dåligt Sveriges försvarsadvokater egentligen är (och har varit på senare år). Men skämt åsido så bör Anne Ramberg lära sig en viktig sak, nämligen att när så många advokater och i synnerhet ett par av Sveriges mest kända advokater (Borgström & Silbersky) går ut i media och kritiserar henne att hon bör ta till sig kritiken. Det har hon uppenbarligen inte gjort! MvH William (Billy) Butt – f.d. styrelseledamot i Rättssäkerhetsorganisationen (RO)

 8. Problemet är att media okritiskt vidarebefordrar och för fram påståenden från personer bl.a. om att det ska finnas för kungen komprometterande bilder som kanske eller kanske inte ska visas upp offentligt. På så sätt skapar man en situation som blir omöjlig för den utpekade att försvara sig mot. Även kungen omfattas av rättsstatens principer och ska alltså inte behöva bli måltavla för vaga och allmänt hållna uppgifter. Ett uppgiftsspridande som inte kan falsifieras ska man ta avstånd från. Märkligt att vissa advokater inte inte tar allvarligare på de principer som bär upp den demokratiska rättsstaten.

Kommentarer är stängda.