En förmån att få arbeta för ILAC

Iraks advokater lever under vidriga förhållanden och behöver hjälp med allt från utbildning till att bygga upp sina egna organisationer.
 
Anne Ramberg med representanter för Iraks advokatsamfund.
Anne Ramberg tillsammans med irakiska advokater
som hon mött vid IBA:s möte i Warszawa.
 
Jag är styrelseledamot i ILAC, International Legal Assistance Consortium, som aktivt bidragit till att stödja uppbyggnaden av ett rättsväsende i Irak. ILAC har bland annat svarat för utbildning av Iraks domare och åklagare i ett omfattande projekt. Nu diskuteras utvidgat stöd till de irakiska advokaterna när det gäller att driva advokatverksamhet, bland annat i  ledarskap och teknikfrågor.
 
ILAC är en fantastisk organisation som har till huvuduppgift att bidra till uppbyggandet av rättsväsendet i länder som drabbats av konflikter och krig. Under ledning av generalsekreterare Christian Åhlund har ILAC nu också inlett ett arbete i Tunisien.
 
Det är en förmån att få delta i ILAc:s viktiga arbete