Inspirerande möte med Sandra Day O’Connor

Jag hade häromdagen förmånen att få träffa en av de under sin tid mest inflytelserika domarna i USAs mäktiga Supreme Court, justitierådet Sandra Day O’Connor. Hon har deltagit i många avgöranden av stor betydelse. Hon är en erkänd för sin principiella hållning i försvarandet av rättsstaten. Vilken fantastisk kvinna, fortfarande vid uppnådda 82 års ålder är hon en imponenerande person som är aktiv inom många olika områden. Hon är en eftertraktad föredragshållare i hela världen. Hon berättade att hon numera är starkt engagerad i att få unga att förstå hur samhället och rättstaten är uppbyggd. Hon har skapat ett fantastiskt verktyg som vänder sig till skolbarn. Gå in och titta på www.icivics.org

Kanske något för oss. Jag blev mycket imponerad och inspirerad.