Tillsynen kan vidgas, men får inte bli smakdomstol

I morgonens ekosändningar berättades om advokater på en större advokatbyrå som gjort avancerade skatteupplägg. Frågan ställdes till mig hur Advokatsamfundet ser på att advokater skatteplanerar och därigenom undandrar staten betydande skatteinkomster. Som jag nämnde i intervjun är Advokatsamfundets tillsyn över advokatkåren reglerad i lag. Vår tillsyn är med ett undantag begränsad till att endast omfatta advokatverksamheten. Vad advokater gör på sin fritid omfattas därför inte av vår tillsyn. Den nuvarande regleringen i rättegångsbalken innebär därför att Disciplinnämnden inte kan pröva handlanden utanför advokatverksamheten, som inte avser oredligt förfarande. Med det menas ekonomisk relaterad brottslighet, t.ex. bedrägeri, förskingring eller skattebrott.

Advokatsamfundets styrelse har i år tagit initiativ till en lagändring av innebörd att också advokats privata brottslighet ska kunna prövas av Disciplinnämnden. Det är nämligen inte godtagbart, att en advokat med den särskilda ställning i samhället och det särskilda ansvar som en advokat har, ska kunna göra sig skyldig till allvarlig brottslighet och alltjämt kunna vara ledamot av samfundet.

Men, det är också mycket viktigt att Advokatsamfundets tillsyn och Disciplinnämndens verksamhet inte utvecklas till att bli en etikett – eller smakdomstol, som utan tydliga regler dömer enskilda advokater endast med utgångspunkt i vad som för tillfället uppfattas som dålig moral. Skatteplanering är inte något som Advokatsamfundet kan ha någon synpunkt på. Om däremot advokater döms för skattebrott kan Advokatsamfundet agera.

Om detta skrev jag i min ledare i förra numret av tidskriften Advokaten.